Begravning

Begravningar och ritualer för olika religioner

Under en begravning, oavsett om den är i Vimmerby eller annorstädes,  finns det traditioner och ritualer att gå igenom. För olika kulturer hålls det olika ritualer. Det som skiljer dem åt är plats och ceremonins innehåll, hur man tar hand om den avlidnes kropp samt när och hur ska personen begravas.

Svenska kyrkans begravningstraditioner

För den Svenska Kyrkan finns det traditioner såsom att begravningen hålls som en gudstjänst där nära och kära deltar och där inslag som psalmer och musik är en stor del av ritualen. Enligt det kristendomen är det viktigt att begravningen sker inom några dagar och som senast en månad. Efter begravning kremeras kroppen och placeras i en urna för att förberedas inför en gravsättning, eller så har man valt att jordbegravas i en kista. En jordbegravning sker antingen i samband med ceremonin eller vid ett annat tillfälle som även det senast ska ske senast 30 dagar efter.

Katolsk begravning

Den katolska begravningen och ritualer följer oftast Svenska kyrkans. En av de utstickande riterna är de rökelser katolikerna använder sig av som representerar och symboliserar de böner som sänds till Gud. Till en katolsk begravning bjuds det oftast väldigt många gäster och ceremonin är mer i form av en mässa. Mässan sker senast 3 dagar efter att personen gått bort. Katoliker väljer även kremation som sätt att ta hand om den avlidnes kropp men vanligast är jordbegravning.

Islamska begravningstraditioner
En islamisk begravningen får inte ske med något dröjsmål, helst inom 24-36 timmar efter bortgången. Kroppen får inte kremeras eller som det även heter hanteras via en eldbegängelse. Viktigt är att graven, den avlidne och ansiktet ska vara vänt mot Mekka, den heligaste platsen i den Islamska världen. Den bortgångnes släktingar och vänner ber över kroppen med begravningsbönen Salat al-Janaaza samt reciterar Koranen.

Judiska begravningsritualerEn judisk begravning sker inom några dagar efter bortgången, men får inte ske på sabbaten eller på någon annan helgdag. Traditionen är att inte kremeras och detaljerna kring begravningen och ceremonin är oftast fastställda för att hedra den avlidna. En symbol för sorgen för den bortgångne visar man genom att göra ett snitt i klädesplagget man har på sig. Var snittet placeras beror på vilken dag den avlidne gick bort på eller vilken relation man hade till denne. Begravningen leds av en rabbin eller en kantor. När avskedet är färdigt inleds Shiva som står för sju dagars sorg, där man inte får arbeta och tre dagars gudstjänster väntas i hemmet.

Jehovas Vittnen,  traditioner under begravning
Begravningen sker där de närmaste väljer att den ska hållas, det kan vara i hemmet, någon hyrd lokal eller i Rikets sal. Det är inte alltid att kroppen av den avlidne närvarar under begravningen utan det är vanligt att kroppen kremeras eller gravsätts direkt. Under begravningsakten hålls det tal, sånger och böner.