Liv efter döden?

Liv efter döden, finns det?

Vi kommer nog aldrig riktigt får reda på vad som händer efter döden. Myterna, funderingarna, och tankarna kring efterlivet är många. Hur man ser på ämnet är väldigt individuellt och kan även baseras på vilken religion man är troende inom. Men det är ett ämne som är väldigt intressant och startar ofta långa diskussioner. Men vilka funderingar har dykt upp, vad tror de olika religionerna och vilken är den vanligaste tron på ämnet?

Kristendomen

Enligt kristendomen kommer man till himlen efter döden för att leva i harmoni tillsammans med Gud. I himlen väntar paradiset och där finns det inga synder, inget att klaga på och inga tragedier. Här får man se på det livet man levt tillsammans med Gud för att utvärdera och betrakta. För att komma till himlen ska man tro på att Jesus är Guds son och att han dog för människornas synder.

Islam

Inom islam ser man på livet efter döden som en befrielse. Man tror på att varje individ fortsätter att vara med vetande, kroppslig och själslig. Man ser även att de goda, de personer som spelat sina kort rätt kommer till paradiset. Dagen man dör kallas Qiyamah, den yttersta dagen. När den yttersta dagen kommit görs en bedömning av Allah utifrån den bortgångnes handlingar under livet, alla onda och goda gärningar. De personer med onda gärningar som väger över kommer att bestraffas. De goda kommer till paradiset och de onda kommer till ett helvete, som beskrivs som en plats fylld av plåga.

Judendomen

Judendomen har ingen bestämd tro på vad som händer efter någon gått bort. Det finns ingen fastställd föreställning utan man tror mycket på att vara här och nu, ta vara på livet vi lever idag. Vissa inom judendomen tror att man kommer till en plats som heter Sheol, platsen är inget helvete eller paradis utan bara ett ingenmansland. Här är det bara en plats om man lever avskilt från den vanliga världen.

Katolska kyrkan

Den katolska kyrkan talar om skärselden, eller “reningen”. Under reningen går man igenom de handlingar som man utfört under livet för att se vilka konsekvenser de olika handlingarna resulterat i. Man får se hur ens beslut, vad man sagt och gjort, påverkat och sårat andra i vår omgivning. Processen är nödvändigt för att man ska bli den hela personen som Gud ska ta emot. Efter domen kommer vi stå inför Gud och ansvara för de val vi gjort och beslut vi tagit.

Det finns även andra religioner där man tror på andra liv efter döden så som återfödelse. Vissa av de som varit med om nära-döden-upplevelser eller varit dödförklarade en kortare tid har även andra utsagor om livet efter döden. Vad man väljer att tro på är därför upp till var och en. Att tro på ett liv efter döden kan upplevas som en stor tröst och trygghet för många människor.